Необитаемата космическа станция „Тянгун-1“, която пада към Земята, ще навлезе в атмосферата на 31 март следобед или на 1 април.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

21 са общините през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване.