21 са общините през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване.