Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-143/20.03.2020г.