Със звуците на българския фолклор и с участието на над 320 изпълнители на народни песни и танци беше огласен град Сунгурларе на 01.06.2019г.

За 47 поредна година се проведе традиционното издание на Мегданско увеселение „Долината на лозите пее и танцува”. Участници от 7 до 80 години, потопиха в историята на родните традиции десетките гости, събрали се на площад „Св.св. Кирил и Методий”. Фолклорният празник за пореден път събра на едно място разнообразието на народните песни, танци, музика и обичаи пресъздадени от самодейци от Сунгурларе, Славянци,Везенково,Ведрово,Черница,Лозарево Прилеп,Подвис, Съединение,Завет,Ведрово,Вълчин,Грозден,Чубра,Садово, Поляна и Карнобат , събрани в 29 колектива и много индивидуални изпълнители.
Домакини и организатори на 47-то мегданско увеселение бяха НЧ”Просвета 1882” и Община Сунгурларе.Кмета на общината инж.Васил Панделиев откри фолклорния празник.
Самодейните колективи и индивидуалните изпълнители бяха оценени и класирани от компетентно жури в състав :
Председател: Петър Георгиев Димитров - Директор на ФА”Тунджа” гр.Ямбол и членове: Ирина Иванова Желева- вокален педагог и Пламен Ангелов Дуков – концерт майстор при ФА”Тунджа” гр.Ямбол и преподавател по гайда в НУФИ „Филип Кутев” гр.Котел.