В навечерието сме на най-светлия  християнски празник – Рождество Христово.

Всяка година на Коледа се ражда човешката надежда в бъдното,в доброто,във възвишеното и красивото.На 18.12.2018г. в театралния салон на НЧ”Просвета 1882” гр.Сунгурларе се състоя благотворителен коледен концерт под надслов” Коледа в сърцата ни”.
Целта бе да се подпомогне читалището за изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
В концерта взеха участие самодейците при читалището: Детска вокална група, ЮТС”Зорница”,КРБНХ „Настроение”,ТК „Искрица”.
За да подпомогнат каузата взеха участие и дечицата от ДГ”Слънце,гр.Сунгурларе,ДГ”Ален мак”с.Славянци,ДГ”Зорница”с.Грозден и камерна група от НУФИ”Филип Кутев”гр.Котел.
До приключването на концерта бе събрана сумата от 1261 лв.,която ще бъде използвана за изграждане на достъпна среда в читалището за хора в неравностойно положение.
Читалищното настоятелство благодари на всички добри хора допринесли за осъществяването на каузата!