противопожарни автомобили

Днес, 25.10.2018г. от 10.30 часа на площада в центъра на гр.Сунгурларе бяха представени новозакупените автомобили по трансграничен проект България-Турция 2014-2020 г.

”Съвместни действия за борба с пожарите” между Община Сунгурларе и Община Юскюп. Гости на мероприятието бяха партньорите по проекта от турска страна и кметът на Община Юскюп г-н Хюсеин Касап.