Детско полицейско управление

Детско полицейско управление беше създадено в СУ “Христо Ботев“ гр .Сунгурларе


Споразумение за партньорство бе подписано днес между МВР Сунгурларе и СУ“Христо Ботев“ гр. Сунгурларе за създаване на „Детско полицейско управление“. Доброволци в него ще са учениците от трети и четвърти клас.


Началникът на РУ на МВР гр. Сунгурларе, поздрави доброволците и изрази надежда, че и този проект ще бъде успешен и ползотворен. Той представи екипа на РУ, гр. Сунгурларе, който ще обучава доброволците.


Директорът на СУ „Христо Ботев” Николай Русев запозна представителите на полицията със своите колеги от учителския екип, които ще работят с доброволците и прочете Споразумение и Декларация за партньорство.

Учениците обещаха да уважават и защитават хората, да познават и спазват законите и да не се примиряват с нарушенията, да се грижат за своята безопасност и тази на другите, да носят отговорност за своите постъпки и да не отминават зов за помощ.

Проектът запознава учениците с правата и задълженията, които имат като пълноправни членове на обществото.
Целта на националната програма „Детско полицейско управление“ е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, както и да научат своите права и отговорности на пътя. Децата – доброволци положиха клетва, която е част от етичния кодекс на Детското полицейско управление.
Занятията в своеобразната полицейска академия ще се ръководят от класните ръководители на третокласниците и четвъртокласниците и инспектори от Детска педагогическа стая. Те ще участват в различни занятия и извънкласни форми, свързани с превенция и опазване здравето и живота на децата, справяне с трудни ситуации в дома, на училище и на улицата.


Подробно разработеният график включва интересни теми, които малките ученици очакват с нетърпение. Те ще се срещнат с полицейските кучета, за да разберат тяхното участие в полицейската работа и как работи охранителната полиция. Ще обсъдят безопасността на движението по пътищата, видовете нарушители на закона по пътищата, ще научат разликата между - полицаи и пътни полицаи. В заниманията са включени теми свързани със спортното хулиганство, личната защита, оказване на първа помощ, защита при пожари, извънредни ситуации и бедствия. С интерес учениците очакват и раздела свързан с криминалистиката, за да разберат как се събират веществени доказателства и следи.

 

>