Самодейци към НЧ “Просвета 1882“ гр. Сунгурларе

Национален детски и младежки фолклорен фестивал "Орфей пее с морето"

"Орфей е тук като сълза и нота.
Орфей е тук, въздишка и роса,
мелодия и песен на живота,
стозвучие в родопски небеса!"

За единадесети  път се проведе Националния детски и младежки фолклорен фестивал „Орфей пее с морето“.

Фестивалът няма конкурсен характер и е благотворителен - осъществява се със спонсорството на ПГА-тур ЕООД и други организации.
Идеята е да се срещнат, изявят и обменят творчески опит изпълнителите на българския фолклор, както и да се популяризира неговото богатство сред подрастващото поколение.

За три дни от 07.09 -09.09.2018г. ще участват по 300 участника на ден.
И тази година самодейците към НЧ “Просвета 1882“ гр. Сунгурларе се представиха блестящо.