Лозов масив в Сунгурларе

Заради сухото и горещо лято гроздоберът в община Сунгурларе ще започне по-рано. Очаква се за тази година гроздовата реколта да бъде по-добра и с по-висока захарност.

Със заповед № 557 от 30.08.2018 г на кмета на община Сунгурларе се открива гроздоберната кампания с начало 06.09.2018г. за сортовете Пино Шардоне и Мускат Отонел .
За останалите сортове началото ще бъде обявено допълнително. Кметовете и кметските наместници по населените места да обявят конкретен график за брането в съответното село.
През тази година отново се предприемат допълнително мерки за опазване на селскостопанската продукция.

Жандармерия съвместно с колегите си от РУП Сунгурларе ще патрулират в зоните на лозовите масиви. Полицейското присъствие ще продължи до пълното приключване на гроздобера. Съвместните патрули създават условия за нормално и спокойно протичане на гроздобера.