Община Сунгурларе спечели проект за изграждане на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна детска градина ,,Зорница“ в село Грозден. 

Проектът е за пристрояване на учебни стаи в Средно училище ,,Христо Ботев“ в гр. Сунгурларе по програма на Министерство на образованието и науката.